DRPB na vaji vodnikov reševalnih psov "Ljubljana 2013"

slika-vajaMOL13Med 17. in 19. majem 2013 je v Ljubljani potekala že 15. mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov v organizaciji Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo Mestne občine Ljubljana (OZRCO) in Društva vodnikov reševalnih psov Slovenije (DVRPS). Vaje se je udeležila tudi ekipa DRP Burja s člani: Moreno Drlink, kot vodja ekipe, z Atosom, Roza Čadež z Ajo in Mia Marasović z Boro.

Vaja je bila zastavljena na način, da so okoliščine, v katerih je potekalo delo 20-tih ekip, čim bolj podobne realnim razmeram reševalne akcije na popotresnem območju.

Prvi del vaje se je začel že v deževnem petku ob 18.00 uri s sestankom vodij ekip, kjer so nam predstavili obseg in težo katastrofe, ki se je zgodila na območju Ljubljane ter nam podali navodila za nadaljnje delo. Jakost potresa je bila magnitude 7, učinki na stavbe pa med VIII. in IX. stopnjo po Evropski potresni lestvici. Najbolj zahtevno reševanje je bilo potrebno v hudo poškodovanih večnadstropnih in večstanovanjskih objektih.

Težko pričakovani reševalni del vaje se je začel v soboto ob 5.00 uri zjutraj. Ekipo DRPB so iz baznega tabora z intervencijskim vozilom že v zgodnjih jutranjih urah odpeljali na prvo delovišče. Skupno je morala ekipa v 21-ih urah opraviti 9 nalog na različnih delovnih točkah: 4 x iskati pogrešane osebe v ruševinah, 2 x iskati pogrešane osebe v naravi, 1 x premagati ovire s pomočjo vrvne tehnike, 1 x nuditi prvo pomoč in 1 x opraviti orientacijski pohod. Vse naštete naloge so potekale na širšem območju Ljubljane: Zadobrova (Tisa), Logatec (KLI) in Ig – Izobraževalni center ZR, Škrilje, Medno in Golo Brdo.

Ekipa DRP Burja je z delom zaključila v nedeljo ob 1.30 uri in se nato vrnila v bazni tabor. V sončnem nedeljskem dopoldnevu se je dogodek zaključil s podelitvijo priznanj in potrdil o sodelovanju ter nekaj sklepnimi besedami organizatorjev. Malce utrujeni, vendar polni novih izkušenj in spoznanj, smo krenili proti domačem Kopru ter z navdušenjem že razmišljali o vaji v prihodnjem letu.